خدمات اداری و ثبت شرکت ها

شرکت حافظ حساب به عنوان مشاور شما برای راه اندازی کسب و کارتان از ثبت شرکت تا امور مربوط به حسابداری و مالیاتی کنار شماست.

ما تلاش می کنیم که به بهترین شکل ممکن و متفاوت خدمات حوزه ثبت شرکتها خود را ارائه دهیم. پیگیری های اداری بدون نیاز به حضور شما، مشاوره مالیاتی، برندسازی، امور مالی و حسابداری و مشاوره کسب و کار بخشی از خدمات گسترده ماست.

ما قبل از ثبت شرکتها به شما می گوییم که چه شرکتی با کمترین هزینه نیاز دارید با چه موضوعی، چه میزان سرمایه لازم است در نظر بگیرید و بعد از ثبت چه اقداماتی لازم است انجام دهید.

test

ثبت شرکتها

شرکت حافظ حساب با داشتن سالها سابقه مدیران خود در حوزه های ثبتی، راه اندازی کسب و کار، تنها برای شما یک شرکت ثبت نمی کند تا هزینه آن را از شما دریافت کند و تمام..

✔ ما به شما می گوییم برای چه کاری چه شرکتی نیاز دارید.

✔ اقدامات بعد از ثبت شرکت چیست؟

✔ برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بیمه و مالیات چه باید بکنید؟

مهمترین هدف ما در ثبت میزان تعهد و صداقت توامان است. تعهد در زمانبندی انجام خدمات و صداقت در مشاوره به مشتریان. این تعهد در قبال مشتریانی است که ما می خواهیم همکاری بلند مدت و دوستانه ای با آنها داشته باشیم.


پیام به حافظ حساب