تدوین طراحی توجیهی و قراردادهای تجاری

تدوین طرح توجیهی یا همان سنجش امکان، بررسی صفر تا صد یک پروژه یا کسب و کار پی از آغاز آن است به بیان دیگر در طرح توجیهی امکان اجرای یگ کار را پروژه سنجیده می شود. تدوین و تنظیم طرح توجیهی در حافظ حساب با هدف روشن ساختن عینی و منطقی نقاط ضعف و قوت یک کسب و کار، شانس ها و تهدیدهای احتمالی و منابع مورد نیاز برای انجام کار و در نهایت نمایی از آینده کار یا پروژه صورت می‌گیرد.

test

تدوین طرح توجیهی در حافظ حساب

به بیان ساده‌تر، تدوین و تنظیم طرح توجیهی در حافظ حساب ارزیابی و معیار «هزینه مورد نیاز» و «درامد و ارزش حاصله» است. یک طرح توجیهی که به خوبی نگاشته شده، باید پس زمینه‌ای تاریخی از کسب و کار و یا پروژه، شرح محصول و یا خدمات، صورت‌ های حسابداری ارائه شده، جزئیات عملیات و مدیریت، تحقیقات بازاریابی و سیاست های پیشبرد کار، اطلاعات مالی، الزامات قانونی و تعهدات مالیاتی را مورد مطالعه قرار دهد.

به طور کلی، طرح توجیهی قبل از توسعه فنی و اجرای پروژه نوشته می‌شود. طرح توجیهی ارزیابی پتانسیل پروژه برای رسیدن به موفقیت می باشد و در نگاشتن آن باید کاملاً بی طرف بود تا نقاط ضعف و قوت کار در کنار هم مطرح و بررسی شود و نباید با دید خوشبینانه نوشته شود بلکه باید عینیت پروژه و کار ارزیابی گردد.


فرایند تدوین و تنظیم طرح توجیهی در حافظ حساب

یک طرح توجیهی، همان طور که از نامش می توان فهمید، توجیهی است برای؛ سرمایه گذارحقیقی یا حقوقی یا بانک تا راحت تر بتواند تصمیم بگیرد که آیا این طرح می تواند خواسته های او را برآورده کند یا خیر؟ در تنظیم یک طرح توجیهی باید سعی نمود واقعیت ها را بیان کرد. تمامی داده ها با منبع و مرجع معتبر ارایه گردد. همچنین تا حد امکان، از فرضیاتی که تکیه بر واقعیات ندارد دوری کرد.پیام به حافظ حساب